Reserves

Per a realitzar la reserva en les excursions d´1 dia organitzades per PAISATGES DE CATALUNYA ® ha de formalitzar la seva inscripció en qualsevol de les agències de viatges col.laboradores.

En el moment de la inscripció s'haurà de dipositar a la seva agència de viatges 10 € de l'import del viatge, moment en el qual es considerarà la plaça compromesa i s´el informarà del número de seient. L'import restant s'haurà d'abonar el mateix dia de l'excursió al representant de l'agència durant el viatge. Tots els reemborsaments que siguin procedents per qualsevol concepte, es formalitzaran sempre a través de l'oficina on s'hagi fet la inscripció i no s'efectuarà cap devolució per serveis no utilitzats voluntàriament pel consumidor.

Telefon Exclusiu per Agencies de Viatges Tel. 934.76.33.70  - Mail: info@paisatgesdecatalunya.com

Per Viatges de més d´1 dia consulti la web    WWW.ESCAPADASYPAISAJES.COM ®

  ________________________________

 

Para realizar la reserva en las excursiones organizadas por PAISATGES DE CATALUNYA ® debe formalizar su inscripción en cualquiera de las agencias de viajes colaboradorasautorizadas.

En el momento de la inscripción se deberá depositar en su agencia de viajes 10 € del importe del viaje, momento en el cual se considerará la plaza comprometida y se le informará del número de asiento. El importe restante deberá abonarse el mismo dia de la excursión al representante de la agencia durante el viaje. Todos los reembolsos que sean procedentes por cualquier concepto, se formalizarán siempre a través de la oficina donde se haya realizado la inscripción y no se efectuará ninguna devolución por los servicios no utilizados voluntariamente por el consumidor.

 

Teléfono Exclusivo para Agencias de Viajes Tel. 934.76.33.70  - Mail: info@paisatgesdecatalunya.com

Para Viajes y Escapadas de más de 1 dia consulte la web    WWW.ESCAPADASYPAISAJES.COM ®